MENU 
Nieuws

 Helaas gaat de kermis dit jaar niet door... lees meer

 Ivm de maatregelen van RIVM wordt onze jaarvergadering van 1 april 2020 verschoven naar een later tijdstip. 

U wordt hierover op tijd geïnformeerd.

Jaren 60: de optocht


In 1963 is koninklijke goedkeuring aangevraagd voor de vereniging. Deze goedkeuring is er gekomen in 1966 en hierin staat vermeld dat de vereniging ten doel heeft eenheid en saamhorigheid te kweken en het kermisfeest in Keijenborg te organiseren. In 1966 werd er mede op voorstel van pastoor Dijkers voor 't eerst gesproken over een optocht tijdens de kermis met versierde wagens, karretjes en fietsen.

Jaren 80: handboogschutters


In 1982 werd het schuttersgilde uitgebreid met handboogschutters. Deze divisie was een van de eerste in zijn soort bij de Gelderse schuttersgilden. Zij doen nu op federatieve schuttersconcoursen mee aan schietwedstrijden op een afstand van 25 meter. Het oefenen voor deze schietwedstrijden werd in de beginperiode gedaan in de zaal van partycentrum “de Smid” op een afstand van ± 10 meter en in de zomer werd er buiten geschoten om toch te kunnen oefenen op 25 meter afstand.

Keizerschieten


In 1983 werd voor het eerst het keizerschieten georganiseerd voor alle nog levende oud-koningen van het schuttersgilde. De eerste keizer werd Jan Berendsen en mocht zich voor vijf jaar keizer van het schuttersgilde “St. Jan” noemen. Dit keizerschieten wordt eens in de vijf jaar gehouden.

Jaren 90: 140 jarig bestaan


Op 30 augustus 1992 werd het schuttersgilde, bij gelegenheid van het 140-jarig jubileum, een bronzen beeld in de vorm van een vaandeldrager aangeboden door de gemeente Hengelo (gld.). Dit beeld heeft een plaats gekregen aan de hoek Kerkstraat / Past. Thuisstraat.

De muziekafdeling veranderde


In 1995 is het tamboerkorps van het schuttersgilde overgegaan naar een drumfanfare omdat men steeds meer blaasinstrumenten bij het korps kreeg en werd in datzelfde jaar het reglement voor het vogelschieten gewijzigd zodat er voortaan ook dames met het vogelschieten kunnen meedoen. In het jaar 2000 is men voor eerst begonnen met jeugd-vogelschieten op de kermismaandag voor jongens en meisjes vanaf 10 jaar.

Het uniform


Het schuttersgilde heeft in haar bestaan al diverse veranderingen ondergaan waaronder de kleding, van een eenvoudig witte broek en overhemd in de jaren 50 en 60 naar een uniform met de bekende gele broeken en blauwe hesjes in de jaren 70 tot een volledig geel-blauw uniform dat in 1983 werd aan-geboden door Seezo uniformen te Keijenborg. We hebben sinds de kermis van 2003 (150-jarig bestaan) een nieuw uniform waardoor ons gilde nog meer op een echte schuttersgilde lijkt uit vervlogen tijden, hier zijn wij als schuttersgilde zeer trots op.

Eigen onderkomen


Op 25 oktober 2001 werd na ca.10 jaar juridisch, financieel en politiek getouwtrek een samenwerking gesloten met stichting Maatschappelijk Welzijn Keijenborg om van het (aan onderhoud toe zijnde) dorpshuis een gezamenlijk project te maken en werd met de verbouwing begonnen in het najaar van 2001. De oplevering van het totaal vernieuwde dorpshuis vond plaats in mei 2003. Op 24 mei van dat jaar werd het vernieuwde dorpshuis c.q. schuttersgebouw officieel geopend door pastoor Jacobs en is het gilde in het bezit gekomen van een eigen onderkomen in dorpshuis “de Horst”.

Fusie met Muziekvereniging St. Jan


In oktober 2005 werd het bestuur van het schuttersgilde benadert door muziekvereniging “St. Jan” om een fusie tussen beide verenigingen aan te gaan omdat het ledenaantal van hun vereniging dusdanig laag was geworden dat voortbestaan in gevaar kwam. In de loop van 2006 zal deze fusie definitief tot stand komen. Al vanaf januari oefenen alle actieve muzikanten in de nieuwe drumfanfare.