MENU 
Nieuws

Pagina 1 van 2  >  >>

Dit jaar op 6 en 7 november en 13 en 14 november.
De oefenavond is woensdagavond 31 oktober 2018.
Geef je op!

Schuttersgilde St Jan bestaat in 2018
* 165 jaar *

Het Gilde telt momenteel een 80-tal aktieve leden met daarnaast een 240-tal schutters welke met de jaarlijkse kermis meeschieten voor de koningsvogel.
De aktieve leden zijn als volgt onder te verdelen:

 

 • Tamboermaitre,
 • Commandant
 • Bielemannen en jeugdbielemannen
 • Tamboers
 • Blazers
 • Vendeliers en jeugdvendeliers
 • Hand- en kruisboogschutters
 • Lansdragers
 • Koningspaar
 • Hofdames
 • Marketentsters
 • Bestuur

In het submenu vind u een uitsplitsing van de onderdelen.

Hoofddoel

Het schuttersgilde heeft als hoofddoel om het in stand houden van tradities en folklore, eenheid en saamhorigheid te kweken en de kermis in Keijenborg te organiseren. Verder verleent het gilde muzikaal medewerking aan diverse festiviteiten zoals carnavals- en kermisoptochten, taptoes, St. Nicalaasintocht, familiegebeurtenissen etc. De drumfanfare is aangesloten bij het overkoepelend orgaan van de Gelderse Federatie van Schuttersgilden “St. Hubertus” en zij strijdt daar op een van de hoogste niveaus.