Koningspaar

Tijdens de jaarlijkse kermis dat gehouden wordt in het weekend dat het dichtst bij 24 juni is, wordt op de laatste dag (maandag) van de kermis het traditionele vogelschieten gehouden.

Tijdens het vogelschieten wordt er met een karabijn op een houten vogel geschoten. Degene die de romp naar beneden schiet mag zich voor het komende jaar schutterskoning van het Schuttersgilde 'St. Jan' noemen en zal zijn eigen partner als koningin kiezen. Na het vogelschieten zal het oude- en het nieuwe koningspaar thuis opgehaald worden door het Schuttersgilde, waarna de stoet richting de pastorie gaat voor de huldiging. Bij de pastorie zal de pastoor het oude koningspaar ontdoen van hun versierselen en deze omhangen bij het nieuwe koningspaar. Na de huldiging door de pastoor zal het vaandel gezwaaid worden door de vendeliers onder begeleiding van de drumfanfare van het Schuttersgilde 'St. Jan' waarna een vendelhulde zal worden gegeven voor het nieuwe koningspaar.

Het koningspaar zal gedurende hun regeerperiode van één jaar meedoen aan de activiteiten waaraan ook het Schuttersgilde zal meedoen zover dat voor hun mogelijk is. Tijdens concoursen zal de schutterskoning meedoen aan het vogelschieten en zal de koningin meedoen aan het vogelknuppelen dat tijdens een concours georganiseerd wordt. Aan het eind van de regeerperiode zal het koningspaar tijdens de kermisoptocht op zondagmiddag rondgereden worden in een open landauer om afscheid te nemen van de toeschouwers die langs de weg staan. Na de optocht zal met de erewijn een zilveren schild met zijn zelfbedachte tekst aan het grote koningsketen bevestigd worden. Op maandagochtend mag de schutterskoning met het vogelschieten zijn titel proberen te prolongeren.

 

Koningspaar 2012

Keizerspaar

Een keizerspaar worden kan men niet zomaar. Alleen oud-koningen van het Schuttersgilde 'St. Jan' kunnen meedoen aan het zogenaamde keizerschieten. Keizerschieten wordt één maal in de vijf jaar georganiseerd door het Schuttersgilde waaraan alleen de oud-koningen mogen meedoen.

Het keizerschieten zal net als het jaarlijkse koningschieten gebeuren met een karabijn op een houten vogel. Bij deze titel zitten geen verdere verplichtingen aan verbonden, men krijgt alleen een jaarlijkse uitnodiging om tijdens de kermis mee te doen aan de kermisoptocht in een open landauer. De keizerstitel geldt voor vijf jaar.

Keizerspaar 2008-2013

 

Hofdames en jeugdhofdames

Een onderdeel van het Schuttersgilde zijn de hofdames. Deze vriendelijk jonge dames begeleiden het koningspaar en/of keizerspaar tijdens de diverse optochten en concoursen waaraan het Schuttersgilde meedoet. Zij weten als geen ander wat er van het koningspeer en/of keizerspaar verlangt wordt tijdens de diverse optredens en zullen dan ook adviezen geven. Ook de jeugdkoning (in) heeft eigen hofdames.

koets