MENU 
Nieuws

 Helaas gaat de kermis dit jaar niet door... lees meer

 Ivm de maatregelen van RIVM wordt onze jaarvergadering van 1 april 2020 verschoven naar een later tijdstip. 

U wordt hierover op tijd geïnformeerd.

Geschiedenis Keijenborg 

Het dorp Keijenborg is naar Nederlandse maatstaven een vrij jong dorp. In de zestiende eeuw was deze streek die bekend stond onder de naam ’t Gooi, een woest land van veen en bos. Het was in het bezit van de hertogen van Gelre. In 1531 zou Berend de havezathe ‘Cijbergen’ hebben laten bouwen, als voorloper van het huidige Booltinkcomplex. Rondom deze havezathe ontwikkelde zich langzamerhand de gemeenschap Keijenborg.

In 1686 is er sprake van een zelfstandige statie in Keijenborg met als patroon Sint Jan de Doper, waarin de priester Andreas van Dieren (1683-1717) als pastoor fungeert. In dat jaar wordt de gemeenschap het eerst Keijenburg genoemd.

vanuit de kermisattractie booster

U kunt alles lezen over de geschiedenis op www.keijenborg.info