MENU 
Nieuws

 Helaas gaat de kermis dit jaar niet door... lees meer

 Ivm de maatregelen van RIVM wordt onze jaarvergadering van 1 april 2020 verschoven naar een later tijdstip. 

U wordt hierover op tijd geïnformeerd.

 

Beste leerlingen, ouders/verzorgers,
 
Na een aantal jaar afwezigheid is het er weer: Een muziekopleiding voor kinderen uit Keijenborg e. o.!!
 
De Keijenborgse Muziek Opleiding (KMO) is bedoeld om kinderen een brede muzikale basis te geven voordat zij een instrument gaan leren bespelen. Dit betekent onder andere dat zij blokfluit leren spelen om kennis te maken met het muzieknotenschrift. Maar om voor een muzikaal bredere basis te zorgen zal er ook gedanst en gezongen worden, muziek beluisterd worden en natuurlijk ook muziek gemaakt worden op verschillende Orff-instrumenten (van xylofoon tot schellenraam).
 
In 2010 zijn we begonnen met een eerste groep en gelukkig kunnen we komend jaar weer met een nieuwe groep starten! De KMO is een tweejarige opleiding waarbij de leerlingen wekelijks in kleine groepen 45 minuten les hebben. Het is bedoeld voor kinderen van de basisschool uit groep 4 en 5. De lessen worden gegeven door Reninka. Zij is muziekdocent en geeft blokfluit en algemene muziekles bij muziekverenigingen.
 
De 2de cursus is gestart op 31 augustus 2011.
De eerste groep die gestart is in 2010 is over op instumenten zoals dwarsfluit, trompet en saxofoon.
Voor 2016, het 4de seizoen, is de curcus afgesloten, er zijn 6 leerlingen die hieraan hebben deelgenomen en ze gaan over op Cornet en Saxofoon.
We beginnen weer een nieuwe curcus in februari 2017.
  
De cursus:
Lessen eerste jaars: n.n.b.
Aantal lessen:          ± 40 per jaar
Duur lessen:            45 minuten
Kosten cursus:        € 75,- per jaar inclusief eigen blokfluit en gebruik van al het lesmateriaal!

Wil je meer informatie of wil je je opgeven voor KMO? Stuur dan een email naar . (emielbergervoet(at)gmail(punt)com. Opgeven kan weer voor het 5de seizoen: 2017