vendeliers

Het vendelen is een van de belangrijke traditionele gebruiken van het gilde. Er zijn een 13 tal vendeliers en sinds 2007 zijn er 2 jeugdvendeliers bijgekomen. De vendeliers en jeugdvendeliers voeren bij officiële optredens hun zwaaivendel mee. Onder begeleiding van de drumfanfare voeren zij met het vendel een kleurig en acrobatisch bewegingsspel uit. Vendeliers vendelen met gewijde vaandels en gebruiken daarvoor verschillende slagen met elk hun eigen betekenis. Vendelen is waarschijnlijk zo'n 8 tot 10 eeuwen oud. Vendelzwaaien wordt in ons land beoefend in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. In het buitenland is dat het geval in enkele streken van België, Duitsland, Italië, Oostenrijk Spanje en Zwitserland.

Een van de meest aansprekende traditie die bewaard is gebleven is wel het vendelen. Het is een eeuwenoud gebruik dat de strijd tussen goed en kwaad uitbeeldt. Nog steeds vormen de vendelwedstrijden op schuttersfeesten en gildedagen een kleurrijk hoogtepunt. Het vaandel is versierd met de afbeelding van de schutspatroon. De letters van het woord "Vendel" staan ook voor een diepere betekenis.
Betekenis van het woord VENDEL: vendeliers in optocht

 • V = Vrede,
 • E = Eendracht,
 • N = Noblesse,
 • D = Discipline,
 • E = Eer,
 • L = Lach en leven. 
 •  

   Vendelhulde


  Natuurlijk wordt er ook deel genomen aan de wedstrijden tijdens gildendagen, het Landjuweel e.d. en er worden demonstraties gegeven. Bij het vendelen hebben de bewegingen van de vendeliers een bepaalde betekenis. Deze betekenis stamt niet uit de begintijd van de gilden, doch is pas na de Tweede Wereldoorlog geleidelijk ontwikkeld. Het geheel van de bewegingen wordt het "vendelgebed" genoemd. Voor het uitvoeren van het vendelgebed staat de vendelier kaarsrecht met het zwaaivendel voor zich. De kapitein spreekt drie opdrachten uit: Heft Uw vaandel; Presenteer Uw vaandel; Zwaait Uw vaandel voor God, koningin en vaderland.

  Vendelgroet


  Ook wordt de vaandelgroet gebracht: tijdens het "lang zal ze leven" wordt de groet gebracht, waarbij alle vendeliers op een rij (in één gelid" staan) en het vaandel gepresenteerd wordt en driemaal naar beneden wordt geneigd.
  Het is daarom een eer het vaandel (vendel) te mogen dragen en zwaaien. Een nog grotere eer is het de Vendelhulde te mogen ontvangen. De vendelhulde die de schutterijen brengen is niet alleen een eerbetoon aan de pastoor, de burgemeester, enz., maar heeft ook een diepere betekenis. Elke ronde, ook wel slag genoemd, die de vendelier maakt, heeft een uit oude overleveringen doorvertelde intentie.
   

  vendelen